/ 7 نظر / 27 بازدید
Hamed.V

زیبا بود ممنون خیلی ممنون که اومدی بهم سر زدی و فراموشم نکردی[گل]

حمیدرضا

صبر کردن نرفتن جلو و روبرو نشدن با مشکلات کاری رو از پیش نمیبره . این رو مطمئن باشید . البته باید یه کمی هم بیخیال هم بود وگرنه زندگی غیر قابل تحمل میشه...

نیما

سلام دوست بی معرفت نگفتی نیما کجا رفته که دیگه یه سر به ما نمیزنی من دیگه زیاد نمیتونم بیام نت ام وبم رو دارم با کمک دوستم سما اپ میکنم منتظر حضور گرم و هیشگیتان هستم.نیما[گل][گل][گل][گل][لبخند] .......@@ ............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ........................

فرزانه عباسی

اگر که آمدی من رفته بودم اسیر سال و ماه و هفته بودم دعایم کن دوباره جان بگیرم بیایم در رکاب تو بمیرم

عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] ای وای دلمو بردی کجاها و ... خدا خیرتون بده