حقیقت عشق...

"در کتاب قطور تاریخ فصل جدیدی به نام انقلاب اسلامی و به نام انسان نوشته شده است.این فصل از جنس

بهار است ولی به رنگ سرخ نوشته شده است و خزانی به دنبال ندارد. این فصل داستان تجدید عهد انسان در

روزهای پایانی تاریخ است و برای همین با خون واشک نوشته شده است ،خونی که یک روز در این سرزمین

برخاک ریخته شد و اشکی که روزی در وداع ،گوشه چادری پنهان شد و روزی دیگر برسر مزاری به خاک

فروشد، وامروز باز هم جاری میشود تا یکبار دگر گرد و غبار ناگزیر زمان را از چهره ی سرداران روزهای

انتظار بشوید.

در کتاب قطور تاریخ فصل جدیدی نوشته شده است که سخت عاشقانه است..."

متن بالا مقدمه ی مجموعه کتابهای انتشارات روایت فتح است که زندگانی آن مردان قهرمان و دلیران ایران زمین را

به روایت همسران بزرگوار آن شهیدان به قلم درآورده است.

کتابهایی که به "نیمه پنهان ماه" ،"آسمان" و "اینک شوکران"تقسیم بندی میشوند.به زبان ساده  عاشقانه ها و زیبایی

های زندگی بزرگ مردان غیور را به همت نویسنده های مختلف به تصویر می کشد.

از مجموعه نیمه پنهان ماه: چمران به روایت همسر شهید/همت به روایت همسرشهید/زین الدین .../حمید

باکری.../و...

از مجموعه آسمان:بابایی به روایت همسرشهید/دوران به روایت همسر شهید/فکوری.../یاسینی...

ودرنهایت مجموعه اینک شوکران:منوچهر مدق به روایت همسر شهید/مصطفی طالبی ...

فکر میکنم برای این روزها پیشنهاد خوبی باشه!امتحان کنید......

 

/ 5 نظر / 31 بازدید
هنوز منتظرم؟؟؟؟؟؟؟؟

از عملیات که برگشت رفت پیش فرمانده! به فرمانده گفت: فرمانده! چه نیازی به اینه که ما تلاش کنیم اینا رو گمراه کنیم؟ فرمانده گفت: اینا اگه گناه کنن اومدن امامشون به تاخیر میفته ، امامشون که بیاد روزگار ما سیاه میشه...!

فرزانه عباسی

خداوندا رفیقم را تو یاری کن پناهش باش و درحقش توکاری کن، الهی هرچه میخواهد نصیبش کن ، خدایا بر لبش لبخند جاری کن

نیما

_____________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%______آپم____%% _________%_______آپم_%% _________%%_ آپم ____%% ________%%_______آپم_%%% _______%%_آپم_________%%% ______%%__________آپم___%% _____%%______آپم_________%% _____%%_________آپم______%% _____%%%_____آپم_________%% ______%%___________آپم__%%% _______%%%_____آپم______%%% _________%%%%______آپم_%%% ___________%%%%%%%%%

زمانی

سری نیمه پنهان ماه و آسمان فوق العاده اند خیلی تو زندگی تاثیر میذارن

Whoops, looks like something went wrong.