توکل

و

خودت را در همه ی کارهایت به خدایت بسپار.که اگر چنین کنی ،خود را

به پناهگاهی مطمئن و نگاهبانی شکوهمند و مقتدر سپرده ای.

از وصایای مولا علی علیه السلام به امام حسن

------------------------------------------------------------------------------------------

برای دل خودم نوشتم تا شاید تلنگری باشد که کمی فقط کمی توکلم به بهترین تقویت بشه ...همین

/ 0 نظر / 33 بازدید