سرنوشت دعا

**بنده ای خدا را گفت اگر سرنوشتم را تو نوشته ای پس من چرا دعا کنم؟؟

خدا فرمود:

شاید نوشته باشم               

                                         "هرچه دعا کند"      

-----------------------

نازنین همیشه همراهم!!

امروز از کدام مسیر روم که به تو ختم شود؟

------------------------

بعدنوشت: حکایت این روزهای ماست ،فعلا که کاری جز دعا کردن از من برنمیاد و فقط

فقط باید دعا کنم تا درست گام بردارم و خود خدا اونی که برای من بهترینه جلو راهم

بذاره......انشا...

راستی شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام) هم تسلیت باد.

-------------------------

آنانکه راه عترت و قرآن گرفته اند

تو نیستی و از نفست جان گرفته اند

فضل کمال ودانش وعرفان گرفته اند

قدر و جلال و عزت و ایمان گرفته اند

نور از زراره فیض ز رحمان  گرفته اند

بینش ز بوبصیر فراوان گرفته اند

ای وارث علوم امامان راستین

داری هزار جابرحیان در آستین

/ 0 نظر / 50 بازدید