پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

افسون زندگی

در بیکرانه زندگی دوچیز افسونم می کند آبی آسمانی که می بینم و                                       میدانم که نیست... و خدایی که نمی بینم و                                میدانم ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 29 بازدید