دوست ، همراه ،من

به دوستان یکرنگ ، بیشتر از عصای شاهنشاهی میتوان تکیه کرد.......

----------------------------

***واقعا به این جمله اعتقاد دارم،خداروشکر هم در دوران دانشجویی و هم دوران دبیرستان با دوستان یکرنگیهمراه شدم....

***خواستم خدای عزیزم را به خاطر این نعمت شکر کنم...

/ 6 نظر / 36 بازدید
reza

سلام من اومدم همينجوري يهويي دعوتت كنم بياي به وبم دير نكنيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کامنت گذاری آنلاین در وبلاگ ها با بلاگــ لیچ : http://www.blogleech.com

zolfahar

سلام وبلاگتون خیل جالب بود به ما هم سر بزنید مدر وبلاگ zolfaghar88 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کامنت گذاری آنلاین در وبلاگ ها با بلاگــ لیچ : http://www.blogleech.com

قاصدکی تنها

هـ‗ـی فـ‗ـلانی مـ‗ــی دانــ‗ــی ؟ مـ‗ـی گـ‗ــویند رسـ‗ـم زنـ‗ـدگـ‗ـی چنـ‗ـیـن اسـ‗ـت ... مـ‗ـی آیـنـ‗ـد....مـ‗ـی م ـ‗ـانـ‗ـنـ‗ـد....عـ‗ـادت مـ‗ـی دهـ‗ـنـ‗ـد.. .و مـ‗ـی رونـ‗ـد. و تـ‗ـو در خـ‗ـود مـ‗ـی مـ‗ـانـ‗ــی و تـ‗ـو تـنـ‗ـها مـ‗ـی مـ‗ـانـ‗ــی راسـ‗ـتـی نگـ‗ـفـتـ‗ـی رسـ‗ــم تـونـیـز چـنـ‗ــیـن اسـ‗ـت؟... مـثـ‗ـل هـ‗ـمـه فـ‗ـلانـ‗ـی هـ‗ـا....؟

سعید خدابنده لو

سلام امده بودم یاد یاران قدیمی را زنده نگه دارم روز هایت سبز. یا حق

فرناز

سلام سلام من به آبشار شکر شوق حضور تو که قامت بلند عشقی مهربانی پیشکش هر آن که ازدوست نشانی دارد ممنون که به "دنیای زیبایی و مد" سر زدید بلاگ دلنشینی دارید موفق باشید و به امید دیدار مجدد دوست گلم

فرناز

سلام سلام من به آبشار شکر شوق حضور تو که قامت بلند عشقی مهربانی پیشکش هر آن که ازدوست نشانی دارد ممنون که به "دنیای زیبایی و مد" سر زدید بلاگ دلنشینی دارید موفق باشید و به امید دیدار مجدد دوست گلم