یا رسول الله...

مگر می شود روی گل خط کشید

مگر می شود نور حق را ندید

تو ای بد گوهر نام احمد نبر

که حق نقش او را چه زیبا کشید

نشاید که تو نام سیمرغ بری

تویی چون مگس ای وقیح پلید

مشو موجب زحمت و خشم وکین

که باشد تو را نام ننگین نصیب

--------------------------------------------------

مرگ بر شیطان بزرگ و عامل این بی حرمتی به

ساحت مقدس و عزیز رسول رحمت و مهربانیها

----------------------------

اللهم عجل لولیک الفرج

/ 1 نظر / 44 بازدید
سلام

سلام...شاهین نجفی باز تکرار میشه!!! عجیب و تاسف برانگیزه.........