رمضان92

آمد  رمضان و مقدمش بوسیدم ،

در رهگذرش طبق طبق گل چیدم ،

من با چه زبان شکر گویم

که به چشم یکبار دگر

ماه خدا را دیدم.

-----------------------

خدا یا شکرت شکرت شکرت

کمکمون کن تا استفاده کنیم از این فیض الهی

/ 0 نظر / 86 بازدید