اعمال لیله الرغائب

با سلام

از جمله فضیلتهای شب یا روز لیله الرغائب(شب آرزوها)که از حضرت رسول اکرم(ص) ذکر شده است این است که گناهان بسیار به سبب آن آمرزیده میشودوهرکه این نماز را بگذارد چون شب اول قبر او شود حقتعالی بفرستد برای او ثواب این نماز را بسوی او به نیکوتر صورتی باروی گشاده ودرخشان وزبان فصیح که به وی گوید ای حبیب من بشارت باد ترا که نجات یافتی از هر شدت و سختی و گوید تو کیستی بخدا سوگند که من روئی بهتر از روی تو ندیدم وکلامی شیرینتر از کلام تو نشنیدم وبویی بهتر از بوی تو نبوئیدم .گوید من ثواب آن نمازم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جاآوردی آمدم که امشب به نزد تو تا حق ترا ادا کنم ومونس تنهای تو باشم و وحشت را از تو بردارم وچون در صوردمیده شودمن سایه بر سر تو خواهم افکند ودر عرصه قیامت پس خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد هرگز و کیفیت آن چنان است که روز پنج شنبه اول ماه رجب را روزه میداری وچون شب جمعه داخل شود ما بین نماز مغرب وعشاء دوازده رکعت نماز میگزاری ودورکعت به یک سلام در هر رکعت از آن یک مرتبه حمدوسه مرتبه انا انزلناه ودوازده مرتبه قل هو الله احد میخوانی و چون فارغ شدی از نماز هفتاد مرتبه میگویی(اللهم صل علی محمد النبی الامی *وعلی اله)پس سجده میروی وهفتاد مرتبه میگویی (سبوح قدوس رب الملائکه والروح)پس سر از سجده بر میداری و هفتاد مرتبه میگوئی (رب اغفروارحم وتجاوزعما تعلم انک انت العلی الاعظم)پس دوباره سجده میروی و هفتاد بار میگوئی(سبوح قدوس رب الملائکه والروح)پس حاجت خود را میطلبی که ان شاء الله برآورده خواهد شد.

ودر این ماه زیارت اما رضا (ع) مندوبست.

التماس دعا


/ 1 نظر / 36 بازدید
تنهاى شب

سحرگاهان که شبنم آيتى از پاک بودن را به گلها هديه ميبخشد، تو که آهسته ميخوانى قنوت گريه هايت را ميان ربناى سبز دستانت، دعايم کن... سلام دوست عزيز؛ شب آرزوها، شب قرار دل بيقراران، بر شما مبارک! آرزوهايت زيبا و زيبايى هايت جاودانه باد...

Whoops, looks like something went wrong.