# دانشگاه

جشن فارغ التحصیلی

شاید نشود به گذشته بازگشت وآغازی زیبا ساخت                                     ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و زیباترین پایان را ساخت.....     به انتهای راه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 145 بازدید