# پیام_های_کوتاه

فاصله

صحبت از فاصله نیست صحبت از مهر ووفاست شاید این فاصله ها محک عاطفه هاست. --------------------------------------------------------------------------- بعدنوشت:دلم خیلی خیلی پیش یکی از دوستان خوبمه که فاصله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

افسون زندگی

در بیکرانه زندگی دوچیز افسونم می کند آبی آسمانی که می بینم و                                       میدانم که نیست... و خدایی که نمی بینم و                                میدانم ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 16 بازدید